FM Atlet – Test

Hej,

Igår genomförde jag FM atlet, som är ett fys-test inom Försvarsmakten. 10km löpning, bänk och chins är delmomenten och som därefter ligger till grund för en uträkning som avgör om du blir 1:a, 2:a eller 3:e gradens atlet inom försvarsmakten.

Ett exempel för uträkning ser ut så här:

Löpning 10 km (Tiden i hela minuter x 5) – Antalet kg i bänk – Antalet chins x 2 = poängsumman.

Exempel: Milen på 40 minuter, 80kg i bänk och 15 chins.

40 x 5 = 200

200 – 80 = 120

120 -30 = 90 poäng.

Detta ska göras inom 24 timmar i följande ordning bänk, chins och löpning. För att vara 1:gradens atlet ska man få en poängsumma på 50p eller mindre.

Eftersom med i det militära skidskyttelandslaget tänkte jag att detta test var något att prova på. Kan erkänna att jag tränat lite extra bänk och chins under maj för att göra ett försök på att komma under 50p.

Dock hade jag som plan att göra alla tre delmoment i ett och samma pass (2 timmar). Såhär gick det:

Bänk: Man har 5 st försök på sig. På mitt första klarade jag 85kg. Klarade 90kg i mitt andra försök relativt lätt, vilket också var tangerat pers. Sedan följde ett dåligt försök på 92,5kg. Gjorde sedan ett försök till på 92,5kg, men då var det slut med kräm i musklerna och sparade energin till chinsen.

Chins: Efter några minuter vila gav jag mig på chinsen och lyckades göra 22st, vilket var pers med 2 st.

10 km löpning: Hade räknat ut att 36 minuter skulle räcka för att gå under 50p, men siktade in mig på 35 minuter. En tid jag tänkte att jag skulle klara av med en relativt behaglig insats. Hellre öppna något långsamt och sedan öka eftersom för att få en så behaglig löpning som möjligt. Men det blev inte så behagligt, 28 grader varmt(och kvavt) i Östersund denna dag. De första 3 kilometerna gick fint, sedan började kännas mer och mer. Sista 4km var sjukt jobbigt och jag fick gå länge på rött. Det var inte alls behagligt och jag fick slita rejält för att fixa 35 minuter, men lyckades. 34.53 blev sluttiden, vilket då räknas som 34 min. Jag sprang en bana med start och mål i badhusparken i Östersund. Samma bana som vårruset går på om några dagar. Alltså en “officiell” bana med lika många höjdmeter som fallhöjd.

Resultat:

34 x 5 = 170. 170-90=80. 80-44= 36p

Det är jag nöjd med. Återstår att se om man kan matcha resultatet i framtiden. V

Vad får ni för poäng?

 

Image

Här nedan finns en längre version om reglerna, det är ett utdrag om  bestämmelserna för testerna:

ATLETOFFICER

1.  Bakgrund och syfte

Enligt Försvarsmaktens bestämmelser avseende Idrott och fysisk träning är officerens föredöme, attityd och förmåga viktiga förutsättningar för att uppnå och bibehålla ett högt fysiskt stridsvärde vid våra förband.

För att stimulera officerare till ett målinriktat långsiktigt regelbundet tränande avseende styrka, kondition och uthållighet har utmärkelsen ”ATLETOFFICER” instiftats och har genomförts inom armén sedan 1993 med ett mycket positivt resultat.

För att attitydpåverka  samtliga officerare inom hela  försvarsmakten omfattas samtliga officerare inom försvarsmakten av denna skrivelse

Atletofficers bestämmelser och krav av 1993 utgick från en manlig maximal prestatationsförmåga inom tävlingsidrotten.

De nya atletofficersbestämmelserna   av 1998 innehåller  även bestämmelser och krav baserade på en kvinnlig maximal prestationsförmåga inom tävlingsidrott.

Atletofficersprovet  genomföres därför i en Damklass och i en Herrklass

Atletofficersprovet som är ett frivillig maximalt idrottsprov vilken ska stimulera till träning får inte förväxlas med Försvarsmaktens fysiska baskrav vilka bl.a.  har som grund arbetsfysiologiska krav utgående  ur behovet  av en viss fysisk prestationsförmåga för lösande av befattningsuppgift oberoende av ålder och kön.

Det  kvinnliga atletofficersprovet genomfördes  på försök mellan 1997-04-12 — 1998-06-25  och har därefter utvärderats .Efter  utvärderingen har detaljer  i utformningen av bestämmelserna justeras.

Bestämmelserna för det kvinnliga atletofficersprovet är framtagna av

Fk Ulrika Sterning PB 9  vid ett  ”enskilt arbete”  inom Idrott vid KHSAK,

 

2.2  Detaljbestämmelser

På grund av arbetsfysiologiska grunder genomförs provet under 24 timmar  i följande ordning: Bänkpress, armhäv och löpning.

Bänkpress

Poängberäkning sker på hela kilo som vid behov avrundas uppåt. 5 försök disponeras och det bästa resultatet räknas. Internationell skivstång bör användas. Man kan som testad få hjälp med att lyfta ut skivstången till utgångsläge d v s raka armar. Skivstången sänks ned till stilla- liggande (del av sekund) på bröstet. Man får inte studsa upp skivstången från bröstet, ej heller lyfta sätet från bänken eller fötterna från golvet under pressen. Skivstången ska med jämn rörelse pressas upp till raka armar.

”Lyftarbälte eller s.k. ”lyftartröja” får ej bäras.

Armhäv

Utgångsläge hängande i raka armar. Hävning till dess att hakans nedre del befinner sig över räckets, stångens alt bommens övre del. Räcket kan fattas med handflatorna mot eller från ansiktet. För att underlätta kontrollen av raka armar i nedre läget bör momentet utföras i ett plagg där axelpartiet är synligt.

Minst 1 st skall genomföras för att poängberäkning skall kunna ske.

Stång, bom må tejpas. Talk och handskar må användas.

Dragremmar får ej användas

Löpning

10 km löpning på en kontrollmätt, lätt kuperad bana av landsvägskaraktär.

För att erhålla poäng får den prövande ej överskrida sitt tidskrav på 10 km

löpning enligt FM Baskrav.

3. POÄNGBERÄKNING

Nedan redovisa 1993:års  poängberäkningssystem. Detta för att underlätta samt ge möjlighet till jämförelser för poängberäkningsystemet i den kvinnliga klassen.

Den tid i hela minuter man sprungit 10 km på multipliceras med 5.

Då får man en utgångssumma. Därefter drar man ifrån det antal kilo man lyft i bänkpress ifrån utgångssumman. Man har då fått en ny utgångssumma.

Slutligen multiplicerar man antalet gånger man hävt sig med 2 och drar ifrån det talet från den nya utgångssumman och har därmed fått en slutgiltig summa.

Denna slutliga summa är slutpoängen vilken kommer att avgöra vilken grad av utmärkelse av ”atletofficer” som tilldelas.

3.1 HERRKLASS

Exempel :

Löptid: 40 min     vilket ger            40 * 5   = 200

Bänkpress: 75 kg vilket ger        ( 200 – 75  )                          = 125

Armhäv: 10 st       vilket ger      10 * 2 = 20        ( 125 – 20 )            = 105

Slutpoäng: 105

För erhållande av utmärkelse ifylls  tävlingsblankett HERRKLASS enligt bilaga 1.

3.2  DAMKLASS

Eftersom enkelhet genomsyrar hela atletofficersprovet, får det inte vara krångligt att räkna ut poängen i den kvinnliga tävlingsklassen.

Därför kommer en tabell med färdiguträknade poäng att användas, se bilaga 3.

Efter  avläst resultat  i tabellen fyller man i detta i tävlingsformuläret för den kvinnliga klassen, se bilaga 2.

Löpning

Den tid man sprungit multipliceras med 0,85. Detta för att kompensera den 15% skillnad i maximal syreupptagningsförmåga som finns i tävlingsidrotten löpning avseende manlig-kvinnlig maximal prestationsförmåga.Därefter multipliceras den nya tiden med 5. Då har man fått utgångssumman i poängberäkningen. Observera att endast heltal gäller som avrundas nedåt vid multipliceringarna. Ex:

Löptid: 48 min 48 *0,85 = 40,8 => 40 40 * 5 = 200

Bänkpress

Poängberäkningen sker på endast hela kg. På  internationell tävlingsstång kan minsta höjning av vikten vara 0,5 kg varvid hela kg räknas med avrundning uppåt till närmaste högre kg tal.

Det antal kilo man lyft multipliceras med 2.5  då Kvinnors totala muskelstyrka i överkroppen motsvarar 40% av mäns totala muskelstyrka i överkroppen.

Därefter dras det nya talet ifrån utgångssumman. Observera att endast hela kilo som avrundas nedåt gäller vid uträkningen. Ex:

Bänkpress:   45 kg 45 * 2,5 = 112.5 => 112                      200 – 112 = 88

Armhäv

Det antal gånger man hävt sig ska multipliceras med 1,15 vilket motsvarar de 15% mer kroppsfett kvinnor generellt har.

Därefter multipliceras det nya talet med 2,5 vilket motsvarar de 40% kvinnor har av total  muskelstyrka i överkroppen jämfört med män.

.

Slutligen multipliceras detta tal med 2, precis som i nuvarande atlettävling.

För att göra detta enkelt och därmed slippa multiplicera tre gånger, multipliceras 1.15 med 2,5 och med 2 vilket ger talet 5,75.

Det antal hävningar man gjort multipliceras med 5,75. Observera avrundningen i följande intervall, från 0,5 och uppåt avrundas till närmaste högre heltal

(10,5 => 11). Ex Armhäv :1 gång = 1 * 5,75 = 5,75 => 6  =    88 – 6 = 82 Slutpoängen blir då 82.

4.  GRADER

Atletofficer av 1:a graden:     mindre eller lika med        50 poäng

Atletofficer av 2:a graden:                   51-80 poäng

Atletofficer av 3:e graden:                   81-130 poäng

 

Maxstyrka

Hej,

Maxstyrka tycker jag är en viktigt del som skidåkare. Nedan (i klippet) finns 4 övningar som jag brukar använda mig utav. Denna gång med 3st benövningar och en för överkroppen. Väldigt sällan jag kör 3 benövningar i samma pass, oftast kör jag fler övningar för överkropp än ben vid enskilda pass. Istället skiftar jag mellan övningarna. Mer överkropp eftersom den har snabbare återhämtningstid. Hellre många pass med färre övningar än ett långt med många övningar är väl att rekommendera. Kontinuitet.

Vad utvisar framtiden?

Vad framtiden utvisar är svårt att veta. Men skidskyttesäsongen är slut sedan länge, men den är inte helt slut förrän man har summerat den, utvärderat och satt nya mål för framtiden.

Jag utvärderar för mig själv under resans gång och kommer med flera idéer under pågående process vad jag kan göra bättra, vad jag vill göra och vad som kan utveckla mig.

Av flera mål under vintern så uppnådde jag många av dem. Ett specifikt mål var att kvalificera mig för världscuplopp. Det är den nivån jag vill tävla på och jag vill vara på den nivån för att fortsätta kunna utveckla mig och fortsätta känna drivet inom skidskytte.

Det är främst utveckling och utmaningar drivs jag utav. Jag drivs mer av utveckling och prestationer än resultat. Men resultat krävs för att tävla på på exempelvis världscupnivå.

Men med störst fokus på min egna prestation och på vad jag kan göra så kommer resultaten av sig själv, förr eller senare. Mycket handlar om att vara här och nu. Inte blicka för långt fram. För blickar du för långt fram går du miste om det du upplever i detta nu och du missar att vara närvarande som krävs för en bra prestation. Som t.ex en bra avfyring och därmed en träff istället för bom.

Hur som helst så är det en stor bonus att besöka nya länder genom skidskyttet, i vintras blev Kanada och USA nya länder att besöka för mig i samband med tävlande i världscupen. Upplevelser är också en anledning till att jag idrottar. Dessa upplevelser uppskattar jag mycket. Även under träningsåret, kanske ännu mer än under tävlingsåret. Man hinner uppleva mer på ett träningsläger än vid tävlingar, tycker jag.

Blickar jag tillbaka minns jag speciellt träningsläger i Sognefjell, Bessans(Frankrike) och Livigno(Italien). 3 väldigt fina ställen, som var härliga att uppleva.

När jag sedan blickar framåt, så funderar jag hur en fortsatt satsning kan se ut. Vid en ev. plats i ett landslag är en satsning ett lätt beslut. Men utanför och på egen hand är det mycket svårare att ta. Det är ett alldeles för stort lass att dra själv eller i ett litet team. Det handlar om att skapa förutsättningar i form av sponsorer, material (framför allt skidor) och övriga resurser. Detta tar tid och kraft från den sportsliga delen. En satsning på egen hand innebär att du måste prioritera tiden på saker runt omkring idrotten istället för att bara fokusera på träning och återhämtning.

Måste jag lägga för mycket energi och tid på det runt omkring känner jag att det är svårt att fortsätta utveckla mig själv som skidskytt på ett prestationsstadium, och det är som sagt det jag drivs utav. Det är inte heller lätt att slå sig in och konkurrera på högsta nivå, när de man tävlar mot faktiskt har mycket bättre förutsättningar och uppbackning från heltidsanställda tränare och serviceteam. Ju högre nivå du tävlar på, ju mer är det små detaljerna som avgör.

Jag kan såklart genomföra en satsning. Men ibland har jag svårt att motivera för mig själv att jag ska ägna mer en ett heltidsarbete på min idrott utan att veta om jag får chans att utvecklas. Utan att veta på vilken nivå jag får tävla på och utan att veta om jag kommer ha någon inkomst under året.

Man är allt för beroende av vad andra tycker och bedömer vid till exempel uttagningar till världscuper och IBU-cup tävlingar. Uttagningar som påverkar om du har chans att utvecklas eller inte.

Detta år har jag bedrivit min satsning mycket på egen hand. Jag har i stort sett tränat själv, planerat min träning själv, vallat själv vid uttagningstävlingar, ansvarat för mitt material på egen hand, skapat förutsättningar och jobbat mot sponsorer. Dessutom har jag pluggat, vikarierat på skidskyttegymnasiet i Sollefteå och jobbat på några projekt som i sin tur kanske kan skapa förutsättningar för ett elitidrottande.

Allt detta med grundsyfte att bli en bättre skidskytt men också att utveckla mig på flera plan.

Med tanke på hur mycket jag gjort på egen hand jämfört med många utav mina konkurrenter så är jag faktiskt lite överraskad och stolt över mig själv. Stolt över att jag lyckats komma så långt och tävla på den nivån jag har gjort i år. Stolt att mitt idrottande tagit mig runt om i världen. Kanske har jag nått en platå i utvecklingen. Men att bara komma till den nivån och hålla sig på den nivån tycker jag är bra när man sköter allting själv.

Jag är inte helt ensam om att sköta allt själv. Flera skidskyttar/skidåkare jag känner gör också det. Men man kan inte kräva att utvecklingskurvan alltid kommer gå uppåt när man gör en satsning utanför landslag.Speciellt när det börjar handla om mindre och mindre detaljer. Träna kan jag göra själv på ett bra sätt, träna är det lättaste i en satsning. Men tex att få optimalt glid genom bra skidor, bra slipning och bra valla för dagen är svårare för mig att påverka. I ett landslag kan man däremot ställa sig frågan när inte utveckling sker.

Jag trivs med att göra andra saker och utveckla mig på flera plan, men ska jag kunna tävla på en ännu högre nivå måste jag skära ner på andra saker och hitta stöd/hjälp från olika håll för att skapa fortsättningar för en satsning där jag känner att jag utvecklas.

Tilläggas ska göras att jag har väldigt bra stöd från många håll. Personer som hjälper mig och ger input på vissa håll. Det är mycket tacksamt. Jag tänker även på klubb och sponsorer. Jag tänker också på Team Skididrott, där jag fått mycket hjälp och en del resurser som skapar förutsättningar i skidskyttespåret. Teamet har varit en seriös satsning. Men vi har varit en liten grupp inkl. ledare som har lagt ner mycket tid. Tid som läggs ner utöver träning, återhämtning, jobb, familj osv.

Vad som sker härnäst och hur jag ska utforma min satsning får vi se. Men jag vill framåt och uppåt. Förutsättningarna för framtiden kanske får avgöra om jag kan se mig utvecklas inom skidskyttet. Kanske ska man satsa på att utveckla en teamverksamhet? Kanske dyker andra möjligheter upp?

Kanske kan utvecklingen ske på andra vis, som genom utbildning och jobb. Kanske genom mitt projekt med träningsrådgivning Minprestation.se som jag utvecklar dagligen.

En sak är säker, jag kommer inte sluta träna och jag kommer inte sluta vilja utvecklas. Varken inom idrott eller på andra plan. Men mina nästa mål har jag inte slagit fast än. Men snart vet jag vilken riktning jag ska ta!

919B76A9-2376-407A-A8FA-EEBF77990996

Topptur kring Storulvån

Igår var vi ett gäng som toppturade i Storulvån, förutom jag och Jenny även Daniel Gustavsson, Bettan Högberg och Hampus Lindblom.

Vi parkerade mellan bergen Norder Tväråklumpen och Storsnasen, någon kilometer från Storulvåns Fjällstation. Storulvån har på senare år blivit ett eldorado för toppturer, med Getryggen som ett bra berg för nybörjare. Dessutom är det ingen anmarsch till alla dessa toppar att tala om, tror inte det finns många ställen att bara kliva ut från bilen och starta vid foten av bergen. Storulvån har ju alltid var en plats dit entusiaster för friluftsliv sökt sig. Antingen för att vandra eller gå “vanliga” turer på skidor. Bland annat finns ju möjligheterna att gå från Storulvån till både Sylarnas Fjällstation och Blåhammarens Fjällstation.

Hur som helst har intresset för toppturer på skidor eskalerat de senaste åren. När jag för 8år (2011) gjorde min första topptur med Linus Karlsson, Daniel Nordebo och Anton Sjökvist visste knappt någon av mina kompisar vad det var för något. Då gick jag ändå sista året på skidgymnasiet och alla kompisar bestod av människor som på något vis älskande att åka skidor.

Jag och Linus gjorde en topptursresa som vårat avslutande arbete i kursen projektarbete på gymnasiet. Vi genomförde en resa med allt vad det innebär med planering och genomförande. Vi läste på om laviner samt säkerhetsutrustning och hur man ska agera på fjället. Vi dokumenterade även det hela genom att göra en kortare film (som ligger kvar på youtube). Daniel Nordebo följde med som vår mentor, han jobbade då på skidgymnasiet i Sveg. Anton Sjökvist följde med som sällskap och gick bland annat uppgiften att vara chaufför.

Det blev en rolig upplevelse och kanske var vi något av pionjärer för längdskidåkare på topptursskidor. För nu ser man nästan var och varann längdskidåkare.
Våran topptursdag blev väldigt lyckad med sol och värme, dessutom nästan ingen vind. Prognosen meddelade lite vind, men det var mindre än förväntat.
Jag hann med att ta fyra toppar denna dag, Lillsnasen, Sönner Tväråklumpen, Getvalen och Storsnasen. Försökte att rita ut rutten på kartan(längst ner) med röd färg upp och grön ner.

Snön var för det mesta mjuk och smörig, men härlig skidåkning. En dag att minnas! Topptur i Storulvån rekommenderas.

VIRB Picture

2332AF02-1000-47FC-9008-78914FC0FC4C

B5BA32E5-C0FA-4202-ACBF-1B84858CFF52

2BC5AFD7-0951-4BCA-A17D-7BD9E0DB5572

A523E266-E7AD-4AA3-8275-924B3A324235

Colorado och Juventus

Favoritlaget Colorado med Landeskog i spetsen slog ut Calgary igår natt ur Stanley Cup. Det kan bli intressant framöver! I och med att Calgary åkte ut, så är vinnarna från både East och West utslagna. Då Tampa Bay som vann grundserien överlägset åkte ut i 4 raka matcher.

Igår säkrade även Juventus segern i Serie-A. Ronaldo blev därmed den första att ta hem titlarna i England, Spanien och Italien. Själv var man på plats i Allianz Stadium när Ronaldo satte sitt första mål för Juventus. Det var en mäktigt att se en Serie-A match live. Även Juventus är ett favoritlag.

Har ju som ambition att återuppta bloggflödet här. Dessvärre sjuk, så det mest intressanta hittar jag från andra delar av sportvärlden. I övrigt har jag iaf stökat undan några “att-göra-saker”, bland annat deklarerat. Nu längtar jag mest ut på fjället. Har även ett sug efter att springa.

Tog mig ut för en kaffe på Frösön igår.

Första och sista turen i påsk

Gjorde en rejäl skejt-runda i onsdags på Storsjön. Hade varit ute på en kortare runda på tisdagen och märkte att det var fina förhållanden på isen då.

Så på onsdag åkte jag runt en stor del av Storsjön. En fin tur på 75km.

Dock blev det med bitter eftersmak. Framåt kvällen började jag känna mig hängig med både huvudvärk, feber och halsont nästa dag.

En förkylning är aldrig läglig, men att ligga inte under påsk är ingen höjdare. Hoppas friskna till snart, så att det blir någon tur under påsken. Hade planer på att skida in till Sylarna och topptura där. Får se hur förkylningen artar sig och hur väder blir.

Fjälltopploppet 2019

Fina förutsättningar och förhållanden inför Fjälltopploppet 2019. Kalla nätter, hårda spår och sol.

Från 3:e startled jobbade jag mig uppåt i fältet under stigningen mot Mittåkläppen. Först tappade jag lite positioner i en ganska hetsig klunga, men kom efterhand längre fram. Åkte nån kilometer runt 15-20 plats, där blir det lite ryckigt i backarna och de kommer folk bakom som vill avancera så att man måste bevaka positionen. Så när en lucka öppnade passade jag själv på att avancera. Hamnade först i eget led och plötsligt hamna jag först i fältet med ca en kilometer kvar till toppen på Mittåkläppsvägen. Då tänkte jag att det var lika bra att köra på, så fick man bestämma tempot själv.

Brände lite i benen på toppen. Tog dricka och sjönk bakåt i fältet. Så under den platta delen uppe på Mittåkläppsvägen låg jag bland de sista i en klunga på ca 25 man. Där låg jag bra för att kunna spara kraft.

Ner mot Ramundberget blev det lite små luckor. Norrmännen i fältet kändes osäkra och kröp inte ihop ordentligt. Men vi hann täppa till luckorna inför den rejäla stigningen uppför Ramundberget. Till en början gick det bra för mig, jag avancerade i fältet. Men sedan började orken tryta, speciellt i högerben. Vilket också är hängsidan. Det blev nästintill kramp i benet och jag fick sänka tempot. Jag satsade på att vara med täten på toppen för att kunna vara med in till mål. Det är svårt att ta ikapp förlorad tid i backen. Så halvväg upp försvann täten. Även andra klungan blev för tuff att haka på.

Blev själv med Martin Bergström. Vi gjorde ett försök att ta ikapp andra klungan. Kändes som vi tog in lite först, för att sedan tappa då även dem jagade klungan framför. Ner mot Össjöstugan gled Bergström ifrån med 3-4sekunder. Få sekunder, men för många för att orka trycka ikapp. Efter det blev det Solokörning in mot mål. Hade läge att gå med Hörnfeldt och norska skidskytten Dale då dem passerade mellan Össjöstugan. Men det gick inte, dels hade dem bra surf och dels var jag trött. Lyckades knipa 2 placeringar in mot mål, bland annat Dale som tidigare passerat.

Slutresultatet blev en 20:e plats. Man hade önskar på mer. Men fick ut mycket av det man hade i kroppen för dagen. Nyckeln är ju att vara med täten på toppen av Ramundberget innan man vänder hemåt. Får se om det blir ett nytt försök nästa år igen.

Topptur Mittåkläppen

God dag!

Gårdagen blev fin dag, innehållandes en topptur upp på Mittåkläppen tillsammans med Jenny. Kallt på morgon men solen värmde och ingen vind. Perfekt dag.

Rutten blev ca 13km och upp till toppen tog det ca 1,45h. Vi höll tempot uppe och hade bra förhållanden att gå på. Så man ska kanske räkna med lite mer tid upp, om man vill göra denna tur. Annars en relativt enkel topptur och en bra början för den som vill prova på topptur. Men även en väldigt fin tur, med utsikt mot Skars, Sylarna och Helags på toppen.

April och dess innehåll

Säsongen tar slut, Leksand kvalar för SHL, Toppturs-läge och utdelningssäsong på börsen, det är delar av April det.

Säsongen är slut. Ja, nästan iaf. Ska tillbringa denna vecka i Bruksvallarna och köra Fjälltopploppet. Blir även några fina turer på fjället. Fint det, att avsluta med lite härlig feeling. Skidskyttesäsongen är slut i och med SM. Så under April får man fundera och planera hur kommande träningssäsong ska se ut.

Leksand i SHL. Ja, det trodde jag inte. Men kul att dem lyckades. Känns som Leksand lyckas när dem inte ha press på sig och vice versa. Hockey är kul, även om jag inte följer det lika stenhårt som man gjorde för 10-12 år sen. Men har tagit upp det lite grann. Ibland är det kul att spela lite. Jag satte in en slant på Svenska spel (nästa gång ska jag prova ATG sport, som har börjar med spel på sport. Dessutom huvudsponsor till skidskytteförbundet) härom veckan och satte direkt en trippel på NHL-matcher. Blev taggad och följde upp att lägga några bet då och då. Spelade flera gånger på Leksands motståndare i kvalet, både AIK och Mora. Tänkte att det var en win-win, då jag inte skulle bli allt för besviken om dem förlorade. Men dem vann ju varenda match, tills det att jag la ett bet för första gången på Leksand i 3:e kvalmatchen mot Mora. Då blev det förlust… hur som Leksand till SHL. Då blir det fler hockeykvällar för mig och Jenny nästa år😜

Toppturssäong, inte så många toppturer gjorda än. Men hoppas det blir ett gäng under andra halvan av April. “More to come” helt enkelt.

Utdelningssäong på börsen. Börsen är intressant tycker jag. Ett bra sätt att få pengar och växa. Bra för en elitidrottare med oregelbundna inkomster. Jag började placera i aktier för ca 4år sedan på Investeringssparkonto med strategi att investera på sikt i utdelningsbolag. Just nu ca 10-15 innehav. Senaste påfyllningen igår, Swedbank. Har fyllt på 2ggr nu sedan den sjunkit rejält. Detta för att få ner GAV-et, men också för att jag tror kursen kommer återhämta sig samt att utdelningen är hög. Hade tänkte köpa kring 130kr, men avvaktade ifall den skulle sjunka ännu längre. Vips steg den igen och nu har kursen stabiliserat sig kring 145kr, så blev en post på den nivån.

Åter till skidåkningen. Ovan dagens rutt på ca 47km i Härjedalsfjällen och sällskapet👍 Fint👌